Huisregels2019-10-02T20:28:44+02:00

Huisregels

Lidmaatschap

Inschrijven kan vanaf 18 jaar, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Na inschrijving ontvangt u 15 punten die u direct kunt gebruikeb.

Bij inschrijving ontvangt u een lidnummer.

Dit nummer is belangrijk bij de inname of uitgifte van goederen.

Ledenpas

Bij inschrijving als lid ontvangt u een ledenpas waarop vermeld staat uw lidnummer en naam. Deze pas is dus persoonsgebonden. Deze pas dient u altijd te tonen bij inleveren of meenemen van goederen. Gierdoor worden de goederen die u inlevert of mee wilt nemen geregistreerd in ons systeem. Als u uw pasje niet kunt tonen is het niet mogelijk uw punten te verwerken.

Inname speelgoed

Iedere deelnemer mag maximaal 10 stuks speelgoed inleveren.

Heeft u een grote partij speelgoed dan dient u een afspraak te maken.

Medewerkers van Spelend Kind bepalen het aantal punten voor uw ingebracht speelgoed.

Speelgoed dient schoon, heel, compleet en werkend te zijn.

Medewerkers van Spelend Kind behouden het recht om aangeleverd speelgoed te weigeren.

Wij nemen geen bibliotheekboeken, videobanden en gestolen goederen aan.

U kunt goederen tot een halfuur voor sluitingstijd inleveren.

Puntentelling

Speelgoed koopt de winkel meteen van u in. De punten worden meteen bijgeschreven bij uw saldo.

Risico en aansprakelijkheid

Als u goederen meeneemt bewaar dan de bon. Als het artikel om welke reden dan ook niet voldoet, kunt u reclameren of ruilen. De reeds afgeschreven punten worden dan weer bijgeschreven.

Ruilbeleid

Medewerkers van Spelend Kind behouden het recht om een tijdelijke stop van bepaald speelgoed in te voeren. We laten u in de winkel, op de website en op facebook weten.

Acceptatie van de regels

Door inschrijving als deelnemer van Spelend Kind verklaart u dat u deze huisregels gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft.

Tot slot

Ouders met kinderen vragen we beleefd om op de kinderen te letten bij bezoek aan de winkel. Ook bij ons geldt: kijken doe je met je ogen niet met je handen.